http://www.trangamazing.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

 มาเที่ยวแล้วมีภาพ

บทความ

เว็บบอร์ด

ติดต่อเรา

บริการ

หน้าแรก
แนะนำเลตรัง
โปรแกรมเกาะรอก เช้าไป-เย็นกลับ
ทะเลตรังเช้าไป เย็นกลับ
แคมป์ปิ้งเกาะรอก3วัน2คืน
แคมป์ปิ้งเกาะรอก2วัน1คืน
ทะเลตรัง2วัน1คืน(พักเกาะไหง)
ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน(พักเกาะไหง)
ทะเลตรัง-ถ้ำเล3วัน2คืน
ถ้ำเลเขากอบ-น้ำตก
ถ้ำเลเขากอบ-สะพานเรือนยอดไม้
ล่องแคนู - หาดหยงหลิง
สระมรกต-ถ้ำเลเขากอบ
ถ้ำเลเขากอบ-หาดหยงหลิง
อัตราค่าเช่าเหมาลำเรือ
ที่พักในตัวเมือง
ที่พักบนเกาะ
ที่พักชายฝั่ง
รวมร้านอาหาร
ประวัติจังหวัดตรัง
สัญลักษณ์ประจำจังหวัดตรัง
ของกินของฝากเมืองตรัง
เทศกาลงานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น
การเดินทาง
แผนที่จังหวัดตรัง
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
อุทยานแห่งชาติในทะเลตรัง
ภาพบรรยากาศทะเลตรัง
ภาพบรรยากาศเกาะรอก
ภาพบรรยากาศถ้ำเลเขากอบ
ภาพวัดภูเขาพระยอด
ภาพภายในเรือลิบง
ข่าวเมืองตรัง
ประวัติถ้ำเขาช้างหาย
วัดถ้ำพระพุทธ
ตำนานทะเลตรัง
ศาลหลักเมืองตรัง
เช็คตารางบินกับนกแอร์
เช็คตารางการบินกับวันทูโก
เช็คตารางการเดินรถไฟ
เช็คตารางการเดินรถทัวร์

โปรแกรมท่องทะเลเกาะรอกเช้าไป – เย็นกลับ

 

07.30 น.              รถตู้รับท่านและคณะเพื่อเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง ณ สถานที่ต่างๆ

08.30 น.             เดินทางถึงท่าเรือปากเมง ลงทะเบียนรายชื่อทำประกันนำเที่ยวและเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง

09.00 น.                เรือออกเดินทางจากท่าเรือปากเมง มุ่งหน้าสู่เกาะไหงรีสอร์ท

09.30 น.             เรือแวะรับลูกค้า ณ ท่าเทียบเรือสะพานเกาะไหงรีสอร์ท

10.40 น.              เดินทางถึงเกาะรอกให้ท่านได้ดำน้ำในน้ำทะเลสีฟ้าเขียวสดใส ชมความสวยงามของปะการังอ่อน ปะการังแข็ง หอยเม่น และ                                หอยมือเสือ ที่มีให้ท่านได้พบเห็นอยู่ในเกือบทุกบริเวณของเกาะรอก บริเวณเกาะรอกนอกและเกาะรอกในซึ่งถือว่าเป็นเกาะที่มี                            ความสวยงาม และยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาเล็กปลาน้อย เป็นจำนวนมาก

12.00 น.              รับประทานอาหารเที่ยง (บุฟเฟ่) บนเรือ อาหารปรุงจากครัวที่ถูกหลักอนามัย รสชาติแบบคนใต้แท้ๆ (อิสลามทานได้)

13.00 น.             ชมความสวยงามของ “เกาะรอก” เป็นเกาะที่มีสีของน้ำทะเลไม่เหมือนใคร หาดทรายยาวเหยียด เนียนนุ่มเท้าและทรายขาว บรรยากาศบนเกาะรอกเงียบสงบและโรแมนติก           มาก จุดเด่นของเกาะรอกคือน้ำใส ปะการังสวย จุดที่น่าสนใจของการดำผิวน้ำคือปลาการ์ตูนส้มเหลืองที่มีอยู่อย่างหนาแน่นเพราะแนวปะการังที่เกาะรอกมีอุดมไปด้วยดอกไม้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของปลาการ์ตูน 

15.30 น.             อำลาเกาะรอกนอกและเกาะรอกใน เรือเดินทางกลับสู่เกาะไหง                            

16.30 น.           เรือแวะส่งลูกค้าบางส่วนที่เกาะไหง และออกเดินทางกลับท่าเรือปากเมง

17.30 น.              ถึงท่าเรือปากเมงเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ              ผู้ใหญ่ ท่านละ            1,500    บาท    เด็ก 1,200   บาท

อัตรานี้รวม          รถรับ-ส่ง,เรือท่องทะเล,อาหารเที่ยง(บุฟเฟ่)พร้อมอาหารว่าง,อุปกรณ์ดำน้ำ,ค่าอุทยานฯ,มัคคุเทศก์นำเที่ยว,ค่าประกันการเดินทาง (ยังไม่รวมค่าอุทยานฯสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ)

หมายเหตุ    โปรแกรมอาจจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ

 

view

 หน้าแรก

การเดินทาง

พยากรณ์อากาศ

จองที่พักอุทยานฯ

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

view