http://www.trangamazing.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

 มาเที่ยวแล้วมีภาพ

บทความ

เว็บบอร์ด

ติดต่อเรา

บริการ

หน้าแรก
แนะนำเลตรัง
โปรแกรมเกาะรอก เช้าไป-เย็นกลับ
ทะเลตรังเช้าไป เย็นกลับ
แคมป์ปิ้งเกาะรอก3วัน2คืน
แคมป์ปิ้งเกาะรอก2วัน1คืน
ทะเลตรัง2วัน1คืน(พักเกาะไหง)
ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน(พักเกาะไหง)
ทะเลตรัง-ถ้ำเล3วัน2คืน
ถ้ำเลเขากอบ-น้ำตก
ถ้ำเลเขากอบ-สะพานเรือนยอดไม้
ล่องแคนู - หาดหยงหลิง
สระมรกต-ถ้ำเลเขากอบ
ถ้ำเลเขากอบ-หาดหยงหลิง
อัตราค่าเช่าเหมาลำเรือ
ที่พักในตัวเมือง
ที่พักบนเกาะ
ที่พักชายฝั่ง
รวมร้านอาหาร
ประวัติจังหวัดตรัง
สัญลักษณ์ประจำจังหวัดตรัง
ของกินของฝากเมืองตรัง
เทศกาลงานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น
การเดินทาง
แผนที่จังหวัดตรัง
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
อุทยานแห่งชาติในทะเลตรัง
ภาพบรรยากาศทะเลตรัง
ภาพบรรยากาศเกาะรอก
ภาพบรรยากาศถ้ำเลเขากอบ
ภาพวัดภูเขาพระยอด
ภาพภายในเรือลิบง
ข่าวเมืองตรัง
ประวัติถ้ำเขาช้างหาย
วัดถ้ำพระพุทธ
ตำนานทะเลตรัง
ศาลหลักเมืองตรัง
เช็คตารางบินกับนกแอร์
เช็คตารางการบินกับวันทูโก
เช็คตารางการเดินรถไฟ
เช็คตารางการเดินรถทัวร์

  ความเป็นมาของเมืองตรัง

สมัยกรุงศรีอยุธยา...เป็นเมืองท่าของเมืองนครศรีธรรมราชทางด้านทะเลนอก(ทะเลอันดามัน)ฝั่งตะวันตกของภาคใต้ในสมัยพระรามาธิบดีที่ 2 พ.ศ. 2054 ในจดหมายเหตุของโปรตุเกสกล่วถึงผู้สำเร็จราชการเมืองกัวในอินเดียยกทัพมาตีเมืองมะละกา โดยไม่ทราบว่าเป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยาจึงได้แต่งตั้งให้อาซาวโดเดินทางจากมะละกามาขึ้นบกที่เมืองตรังไปยังกรุงศรีอยุธยาเพื่อนำสาส์นขอโทษและถวายปืนไฟให้เป็นการขอขมาและจากตำนานนางเลือดขาวซึ่งเขียนขึ้นในปีพ.ศ. 2272 สมัยพระเจ้าอยู่ท้ายสระกล่าวถึงการเดินทางมาสร้างวัดพระงาม วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดพระพุทธสิหิงค์ วัดถ้ำพระพุทธของนางเลือดขาวและพระกุมารโดยจากตำนานพราหมณ์เมืองนครศรีธรรมราชซึ่งเขียนเมื่อ พ.ศ. 2276 ตรงกับสมัยพระเจ้าอยู่ห้วบรมโกศได้กล่าวถึงเมืองตรังว่าเป็นเมืองพราหมณ์นำเอาเทวรูปพระนารายณ์ รูปพระลักษมี พระอิศวร รูปหงค์และชิงช้าทองแดงจากกษัตรย์เมืองรามนครในประเทศอินเดียมาถวายพระรามาธิบดีที่1แต่เรือถูกพายุแตกพัดเข้าปากแม่น้ำตรัง

สมัยกรุงธนบุรี ในปีพ.ศ.2319 พระเจ้ากรุงธนบุรีทรงโปรดให้แยกหัวเมืองปักษ์ใต้ออกจากหัวเมืองนครศรีธรรมราชดังนั้นปี พ.ศ.2320 เป็นต้นมาหัวเมืองนครศรีธรรมราชจึงเหลือแค่เมืองตรังและเมืองท่าทองเท่านั้น

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในช่วงนี้เมืองตรังยแกส่วนตามลักษณะที่ตั้งได้หลายส่วน เริ่มต้นที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงโปรดฯให้รวมเมืองตรังและเมืองภูราเข้าด้วยกันเป็นเมืองตรังภูราโยส่งพระภักดีบริรักษ์พระยาตรังไหนหรือพระยาตรังภูมาภิบาลศรีจันทร์)ผู้ช่วยราชการเมืองนครศรีธรรมราชให้เป็นผู้รักษาดมืองตรังภูราและให้ขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ เมื่อประมาณปี พ.ศ.2330 ที่ตั้งเมืองบริเวณเเถบบ้านป่าหมากและบ้านนาแขกในปัจจุบัน

ตั้งเมืองที่ควนธานี จากหลักฐานทำเนียบเมืองนครศรีธรรมราชเมื่อปี พ.ศ. 2354 ในรัชสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระยานครศรีธรรมราช(น้อย)ในขณะนั้นได้กราบทูลเสนอนายม่วง บุตรชายขึ้นเป็นเจ้าเมืองตรังคือพระอุไภยธานี มีตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการเมืองตรังโดยสมบูรณ์เป็นคนแรกและได้สร้างเมืองตรังที่ควนธานี(ศาลหลักเมืองตรังที่ตำบลควนธานีในปัจจุบัน)

สมัยเมืองกันตังเป็นศูนย์กลางระหว่างช่วง พ.ศ. 2436-2458 กล่าวกันว่า เมื่อคราวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองตรังในยุคนั้นเมืองกันตังเป็นเมืองที่เจริญมีชุมชนชาวจีนทำมาค้าขายมีท่าเรือติดต่อกับมาลายู ชาวบ้านส่งพริกไทยไปขายที่เกาะหมาก ดังนั้นจึงมีพระราชดำริให้พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี(คอซิมบี้ ณ ระนอง)ผู้ว่าราชการเมืองกรกะบุรีมาเป็นเจ้าเมืองตรังซึ่งถือว่าเป็นผู้พัฒนาเมืองตรังให้มีความเจริญรุ่งเรืองจนได้สมญานามจากชาวตรังว่าเป็น"เจ้าแห่งการพัฒนา" เนื่องจากเป็นผู้วางรากฐานความเจริญให้กับเมืองตรังไว้มากมายทั้งการนำต้นยางพาราจากมาลายูมาปลูกที่เมืองกันตังเป็นแห่งแรกจนทำให้มีการปลูกยางพาราเป็นไปอย่างแพร่หลายทั่วภาคใต้ในเวลาต่อมา รวมทั้งการจัดวางผังเมืองสร้างท่าเรือกันตังการวางรากฐานการประกอบอาชีพของราษฎรชาวจังหวัดตรังจึงได้ร่วมกันสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2494 เพื่อรำลึกถึงพระคุณของท่านและจัดงานรำลึกในวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมของท่านในวันที่ 10 เมษายนของทุกปี

จากกันตังสู่ทับเที่ยง ตั้งแต่ พ.ศ. 2458 จนกระทั่งถึงปัจจุบันเมืองทับเที่ยงกลายเป็นศูนย์กลางเมืองตรัง ครั้งระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสเมืองกันตัง ซึ่งขณะนั้นเกิดโรคระบาดและเกรงว่าศัตรูอาจจะจู่โจมทางทะเลได้อีกทั้งกันตังเป็นเมืองปิดเนื่องจากติดทะเลไม่สามารถขยายเมืองออกไปไหนได้จึงได้มีพระราชดำริให้ย้ายเมืองออกไปอยู่ที่ทับเที่ยงหรืออำเภอเมืองตรังในปัจจุบันซึ่งตามตำนานเล่าว่าสมัยเจ้าพระยานคร(น้อย)ยกทัพมาจากเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อไปรบกับเมืองไทรบุรีนั้นได้หยุดพักตั้งค่าย ณ บริเวณนี้ในเวลาช่วงเที่ยงจึงได้ชื่อว่าทับเที่ยง

 

view

 หน้าแรก

การเดินทาง

พยากรณ์อากาศ

จองที่พักอุทยานฯ

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

view