http://www.trangamazing.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

 มาเที่ยวแล้วมีภาพ

บทความ

เว็บบอร์ด

ติดต่อเรา

บริการ

หน้าแรก
แนะนำเลตรัง
โปรแกรมเกาะรอก เช้าไป-เย็นกลับ
ทะเลตรังเช้าไป เย็นกลับ
แคมป์ปิ้งเกาะรอก3วัน2คืน
แคมป์ปิ้งเกาะรอก2วัน1คืน
ทะเลตรัง2วัน1คืน(พักเกาะไหง)
ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน(พักเกาะไหง)
ทะเลตรัง-ถ้ำเล3วัน2คืน
ถ้ำเลเขากอบ-น้ำตก
ถ้ำเลเขากอบ-สะพานเรือนยอดไม้
ล่องแคนู - หาดหยงหลิง
สระมรกต-ถ้ำเลเขากอบ
ถ้ำเลเขากอบ-หาดหยงหลิง
อัตราค่าเช่าเหมาลำเรือ
ที่พักในตัวเมือง
ที่พักบนเกาะ
ที่พักชายฝั่ง
รวมร้านอาหาร
ประวัติจังหวัดตรัง
สัญลักษณ์ประจำจังหวัดตรัง
ของกินของฝากเมืองตรัง
เทศกาลงานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น
การเดินทาง
แผนที่จังหวัดตรัง
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
อุทยานแห่งชาติในทะเลตรัง
ภาพบรรยากาศทะเลตรัง
ภาพบรรยากาศเกาะรอก
ภาพบรรยากาศถ้ำเลเขากอบ
ภาพวัดภูเขาพระยอด
ภาพภายในเรือลิบง
ข่าวเมืองตรัง
ประวัติถ้ำเขาช้างหาย
วัดถ้ำพระพุทธ
ตำนานทะเลตรัง
ศาลหลักเมืองตรัง
เช็คตารางบินกับนกแอร์
เช็คตารางการบินกับวันทูโก
เช็คตารางการเดินรถไฟ
เช็คตารางการเดินรถทัวร์

ศาลหลักเมืองตรัง

    ในปี พ.ศ. 2354 มีการตั้งเมืองตรังและมีการตั้งศาลหลักเมืองตรังปัจจุบันตั้งอยู่ที่ตำบลตวนธานี อำเภอกันตัง สถานที่ตั้งตรงจุดนี้อยู่บริเวณที่ตั้งเมืองเก่าหลักฐานการสร้างศาลหลักเมืองตรังเป็นเพียงการบอกเล่าของเชิงตำนานที่ถ่ายกันมาในหมู่ชาวตรังรุ่นเก่าๆว่าศาลหลักเมืองแห่งนี้มีวิญญาณอภิบาลเป็นสตรีจึงเรียกกันว่าศาลเจ้าแม่หลักเมืองเนื่องจากในพิธีตั้งศาลหลักเมืองนั้น พระอุภัย(บางแห่งว่าพระอุไทย) เจ้าเมืองให้ทหารตีฆ้องร้องป่าวไปตามบ้านต่างๆ ถ้าผู้ใดขานรับให้นำตัวมาฝังในการตั้งศาลหลักเมือง ชาวบ้านส่วนใหญ่รู้เรื่องเข้าจึงไม่ยอมขาน แต่หญิงมีครรภ์ผู้หนึ่งชื่อนางบุญมากลังทำอาหารเย็นอยู่ในครัวเกิดพลั้งเผลอขานรับจึงนำตัวไปฝังพร้อมพิธีฝังเสาหลักเมือง

    ที่ตั้งศาลหลักเมืองเดิมเป็นเพิงเล็กๆหลังคามุงสังกะสีเสาหลักเมืองมีจอมปลวกขึ้นจนมองไม่เห็นตัวเสา เมื่องถึง พ.ศ. 2504-2505 ทางจังหวัดได้ตั้งศาลาจัตุรมุขขึ้นแทนเพิงหลังคาเก่า พ.ศ. 2530 สร้างรั้วและพ.ศ. 2532 ลาดพื้นรอบๆศาลา

    ศาลหลักเมืองตรังนับเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวตรังทั่วไปจนเกิดความเชื่อถือศรัทธาในทางความศักดิ์สิทธิ์มีการบนบานศาลกล่าวอยู่เสมอ เล่ากันว่าคณะหนังตะลุง มโนราห์ที่เดินทางผ่านศาลหลักเมืองนี้จะต้องตีกลองหรือบรรเลงดนตรีสักการะทุกครั้งที่ผ่าน เพื่อมิให้เกิดข้อขัดข้องในการเดินทางและการแสดง อีกเรื่องหนึ่งคือตามประเพณีถือศีลกินเจของคนไทยเชื่อสายจีนในจังหวัดตรังซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เมื่อขบวนแห่พระผ่านศาลหลักเมืองก็ต้องแวะหยุดสักการะ นอกจากนี้ชาวบ้านก็ได้ร่วมกันจัดพิธีถือศีลกินเจที่บริเวณศาลหลักเมืองขึ้นเป็นครั้งแรกใน พ.ศ.2511 และจัดต่อมาจนถึง พ.ศ.2533 จึงเลิกไปเพราะทางจังหวัดเตรียมการบูรณะ

   ใน พ.ศ.2535 ทางจังหวัดเริ่มโครงการบูรณะศาลหลักเมืองตรังเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยสร้างอาคารศาลหลักเมืองเป็นทรงไทยจัตุรมุขและจัดทำยอดเสาหลักเมืองใหม่ นำขึ้นน้อมเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงพระสุหร่ายและทรงเจิมในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2536 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และอันเชิญยอดเสาหลักเมืองกลับจังหวัดตรัง ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จฯแทนพระองค์ทรงเปิดศาลหลักเมืองตรังในวันที่ 8 เมษายน  พ.ศ.2538

    ทุกวันนี้ ความเชื่อถือศรัทธาต่อศาลหลักเมืองตรังยังคงสืบทอดต่อๆมาผู้คนที่ผ่านไปมามักยกมือไหว้คาระวะ หรือแวะสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล เพราะศาลหลักเมืองเป็นที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองตรังมานานกว่า 100 ปี

                                       

view

 หน้าแรก

การเดินทาง

พยากรณ์อากาศ

จองที่พักอุทยานฯ

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

view